Accessibility Tools

Skip to main content

Hey!

Jestem Lukasz,
twój projektant UX/UI.

Projektuję zorientowane na użytkownika rozwiązania dla produktów cyfrowych – od responsywnych stron internetowych poprzez grafikę cyfrową po aplikacje internetowe i mobilne.

Koncentruję się na tworzeniu przyjemnych wrażeń użytkowników oraz wykorzystaniu myślenia systemowego i projektowania skoncentrowanego na człowieku jako źródła inspiracji do roz­wią­zy­wania złożonych problemów – we współ­pracy dla i razem z klientami i partnerami.

Human-Centred
Product Designer

Solving complex problems through system thinking & human-centred design

Zygiel.com logo

© 2006– Lukas Zygiel. All rights reserved.
Created with lots of ☕ & some ❤.
Powered by WordPress.

Let's connect

Estimate project